Elise Jouannet war eeun deus Skrigneg. Bet oa Elise o welet jardino¨, diriaou oa bet o vizita˝ ur c'hraou moc'h (6000 pemoc'h e-barzh). Ha ma peus c'hoant da choűt penaos ober ko˝fitur rubarb hep re a sukr selaouit Elise.

Stumm al lenner goulennet

Kod da enlakaat e-barzh ho pajennado¨ :

Disoc'h :